Sant Sadurní i Santa Maria de La Múnia
Sant Sadurní i           Santa Maria de La Múnia                                   

L'arxiu de la Parròquia de Santa Maria de La Múnia

 CLASSIFICACIÓ DE L'ARXIU DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE LA MÚNIA

 • LA PARRÒQUIA
  • ESGLÉSIA
   • TEMPLE PARROQUIAL
    • Projecte de remodelació del presbiteri del temple
    • Projecte de restauració del rellotge i campanes (2011)
   • INVENTARIS
    • Inventari de béns immobles parroquials (2004).
   • CONSUETES
    • Carpeta consuetes parroquials (1961-1967)
   • EPISTOLAR
    • Recull de cartes parroquials (1945-actualitat)
  • SAGRAMENTALS
   • BAPTISME
    • Llibre duplicat de baptisme I (declaracions jurades realitzades durant els anys 40) (1918 – 1935).
    • Llibre de baptismes I (1939 – 1951).
    • Llibre de baptismes II (1952 – 1975).
    • Llibre de baptismes III (1975 – 2014).
    • Llibre de baptismes IV (2014 – actualitat)
   • CONFIRMACIONS
    • Llibre de Confirmacions I (1976 - 1982)
    • Llibre de Confirmacions II (1983 – actualitat)
   • MATRIMONIS
    • Llibre duplicat de matrimonis I (declaracions jurades realitzades durant els anys 40) (1918 – 1935).
    • Llibre de matrimonis I (1939 – 1957).
    • Llibre de matrimonis II (1957 – 1975).
    • Llibre de matrimonis III (1976 – actualitat)
   • DEFUNCIONS
    • Llibre duplicat de defuncions I (declaracions jurades realitzades durant els anys 40) (1918 – 1935).
    • Llibre de defuncions I (1939 – 1964).
    • Llibre de defuncions II (1964 – 1975).
    • Llibre de defuncions III (1975 – actualitat).
  • ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
   • CULTE I FÀBRICA
    • Relació de comptes de l’Obra parroquial (1939 – 1968).
    • Factures antigues restauració temple (1939 – 1975).
    • Relació de comptes de la construcció i col·locació de la nova porta del temple parroquial (2012)
   • COMPTES PARROQUIALS
    • Estat de comptes (llibre d’ànimes) (1942 – 1965).
    • Estat de comptes parroquial (1981 – 1990).
    • Estat de comptes parroquial (1991 – 2010).
    • Estat de comptes parroquial (2011 – actualitat)
  • ACCIÓ PASTORAL
   • BAPTISMES
    • Llibre d’esborranys de baptismes (1996-actualitat)
   • COMUNIONS
    • Inscripcions catequesi 1ª comunió (1996 – actualitat)
   • CELEBRACIONS PARROQUIALS
   • ARXIU FOTOGRÀFIC
    • Caixa 1 (1955 – actualitat)
  • RECTORAT
   • Subsèrie Nomenaments
    • Nomenament rectorat de la parròquia (2012).
   • Actes de presa de possessió.
    • Presa de possessió rector (2012)
  • CEMENTIRI PARROQUIAL
   • LLIBRES DE REGISTRE
    • Llibre Índex
    • Llibres A – F segons seccions del cementiri.
  • EPISCOPAL
   • VISITES PASTORALS
    • Llibre de visites pastorals datat des de 1946.
   • DOCUMENTACIÓ DIOCESANA
    • Butlletí oficial de l’Arquebisbat de Barcelona (1980 – 2004).
    • Butlletí oficial del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (2004 - actualitat).
  • MATRIMONIAL
   • PROCLAMES MATRIMONIALS
    • Caixa I (1942 – 1943).
    • Caixa II (1944 – 1962).
    • Caixa III (1962 – 1988).
   • EXPEDIENTS MATRIMONIALS
    • Caixa I (1942 – 1945).
    • Caixa II (1946 – 1954).
    • Caixa III (1955 – 1962).
    • Caixa IV ( 1963 – 1968).
    • Caixa V (1969 – 1980)
    • Caixa VI (1980 - actualitat).
  • PLÀNOLS I MAPES
   • Lligall plànols temple parroquial
   • Lligall mapes terme parroquial.
 • NOTARIAL
  • TESTAMENTS
   • Testaments davant de rector
  • ESCRIPTURES
   • Carpeta d’Escriptures
 • FESTES I ACTIVITATS POPULARS
  • Caixa I (Festa Major)
  • Caixa II (Festa dels Avis)
  • Caixa III (Festa del Most)
  • Caixa IV (Altres)
 • FONS MN. FERRAN BUENO
  • Armari amb la documentació personal
   • Epistolari
   • Nomenaments
   • Homilies i sermons
   • Arxiu fotogràfic
   • Documents diversos

 

Contacte

Parròquies de Castellví de la Marca

Santa Maria i Sant Sadurní
Carrer Quatre Cantons 17
08732 Castellví de la Marca

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

 

DESPATX PARROQUIAL

Dijous a la tarda (a convenir amb el mossèn)

Rector: Mn. Valentí Alonso

Per qualsevol consulta parroquiescastellvi@gmail.com

També podeu trucar-nos

93.891.82.32 - 627.356.623

 

Enllaços externs

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Parroquia de Santa Maria de La Munia 2015